Uzmanību, mainīti kursu datumi 2015.gada septembrī!

3.09.2015. plkst. 9.30 Ventspils PII “Saulīte”- tikšos ar mūzikas skolotājām ar programmu “Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai”.

18.09.2015. plkst. 10.00 Rīgā, Latvijas pašvaldību mācību centrā. Kursu tēma: “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā”.