Sākam 2016.-2017. mācību gada kursu sezonu!

18.augusts, plkst. 10.00 Rīgā, LPMC : Elementārās muzicēšanas laboratorija. I daļa. Pieteikšanās kursiem LPMC,  tālrunis: 67 551 217.

25.augusts, Ventspilī: Muzikālā audzināšana agrīnā vecuma bērnu muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai.Pieteikšanās Ventspils Izglītības pārvaldē.