Reportāža no Ķekavas novada mājas lapas.

Apgūst muzicēšanas metodes pirmsskolas vecuma bērnu attīstīšanai

2012. gada11. janvārī PII “Ieviņa” notika PMA seminārs “Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai.”

Seminārā piedalījās 18 Ķekavas novada un 4 Salaspils novada pirmsskolas skolotāji.

Pedagogi aktīvi darbojoties apguva praktiskas, ikdienā pielietojamas metodes un paņēmienus:

  • kā attīstīt bērna ritma izjūtu, kustību koordināciju,kreativitāti un muzikalitāti,
  • kā kopā ar bērniem muzicēt,
  • kā darināt dažādus skaņu rīkus un rotaļu atribūtus,
  • kā pašdarinātus skaņu rīkus izmantot ikdienas aktivitātēs – rīta apļos, nodarbībās, jautrajos brīžos un svētkos kopā ar vecākiem.

Semināru vadīja Mg.paed. Baiba Brice.

Ķekavas novada pirmsskolas izglītības skolotāju MA vadītāja

Dzintra Elksnīte