PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI PIRMSKOLAS SKOLOTĀJĀM

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

PIRMSKOLAS SKOLOTĀJĀM

Talsu PII „Pīlādzītis” 2015.gada 3. un 4.jūnijā plkst. 10.00

„Svētki pirmskolā” (I un II daļas)

(Apliecība par 24 stundām; programma apstiprināta Talsu novada izglītības pārvaldē)

Programmā:

 • Svētku organizēšanas vēsturiskie aspekti un mūsdienas.
 • Svētku un tematisko pēcpusdienu mērķi un uzdevumi.
 • Svētku plānošana un organizēšana.
 • Telpu dekorēšana.
 • Tematisko pēcpusdienu un tematisko nodarbību organizēšana.
 • Drošas vides aspekti svētkos.
 • Ieskats svētku video materiālos.

Pedagogi apgūs praktiskas, ikdienā pielietojamas zināšanas un metodes par svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšanu pirmskolā:

 • kā plānot un organizēt svētkus pirmsskolas iestādēs, lai tie būtu svētki bērniem;
 • kā veidot svētku scenāriju;
 • kā izvēlēties muzikālo materiālu;
 • kā dekorēt telpas;
 • kā iesaistīt svētku organizēšanā un norisē kolēģus un bērnu vecākus.

Lektore: Mg.Paed. Baiba Brice

Maksa par dalību kursos 1 dienu: 12.00 eiro, PVN – 2,52 eiro. Maksa par 2 dienām: 24.00 eiro, PVN – 5.04 eiro.

Norēķina iespējas: rēķins vai skaidrā naudā.

Pieteikšanās elektroniski: baiba.brice@gmail.com