Pirkstiņu rotaļas

pirkst-rotalaKrājums paredzēts pirmsskolas, sākumskolas skolotājiem, logopēdiem, vecākiem un citiem interesentiem.

Krājumā ietverts pirkstiņu rotaļu un ritma runas vingrinājumu apkopojums, kas noder gan mazuļiem agrīnā vecumā, gan pirmsskolas vecuma bērnu runas attīstīšanai un smalkās motorikas kustību traucējumu novēršanai. Pirkstiņu rotaļas noderēs arī jaunāko klašu skolēniem, vingrinot un atpūtinot pirkstus pirms un pēc rakstu darbiem. Rotaļu teksta skandēšana un kustību veikšana vienlaikus vingrina bērnu atmiņu, uzmanību, labi saprotamu, skaidru izrunu, kā arī papildina vārdu krājumu.