Pirkstiņu rotaļas

Pirkstiņu rotaļas

Darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem pirkstu rotaļas arvien ir aktuālas. Tās savās darba gaitās labprāt izmanto ne tikai pirmsskolas skolotājas, bet arī logopēdes, mūzikas skolotājas un bērnu vecāki. Šīs vienkāršās spēlītes palīdz mazajiem ne tikai vingrināt pirkstiņus, bet veicina arī uztveri, atmiņu, iztēli un runas attīstību. Šoreiz neliels ieskats grāmatā “Skaņu pasakas un ritma rotaļas”

Grāmatiņa
Grāmatiņa, grāmatiņa,                 saliek plaukstas blakus – kā lasot grāmatu
Cik gan bērniem mīļa viņa –       imitē grāmatas lapu pāršķiršanu
Stāsta garas pasakas,
Tikai lasīt jāprot man!                 brīdina ar pirkstu

Peles un runcis
Mūsu mājā vecā, jaukā,                  skandējot tekstu, bērni atdarina minētās kustības;
Peles lien no alām laukā:                beigās – paslēpjas aiz krēsla atzveltnes
Naktī skraida, skrubinās,
Lēkā tās un draiskojas.
Tad, kad runcis ieņaudas,
Peles alās paslēpjas!

Pelīte
Klusi, klusi, pelīt’ nāk,         skandē, ar pirkstiem viegli pieskaroties mazuļa mugurai
Kripatiņas meklēt sāk;
Meklē tur, un meklē te –     viegli pakutina padusēs
Skripu, skrapu, pelīte!

Divas peles
Divas peles tek pa ceļu,                    abas rokas, kustinot pirkstus, virza pa kājām lejup
Satiek peles ceļā teļu.                       parāda radziņus
Teliņš pelēm teic: „Mū-mū!”
Peles teļam sauc: „Tu-tū!”               izpleš rokas
Aši alā paslēpjas,                             paslēpj rokas aiz muguras
Un vairs laukā nerādās!

Pirkstiņi kā putniņi
Mani mazie pirkstiņi                        kustina pirkstus, rokas ķermeņa priekšā
Lidot grib kā putniņi:
Tie lido augšā, lejā                           saliek plaukstas krusteniski – kā spārnus;
Un šurpu – turpu dejā,                     cilā rokas augšup, lejup
Tie būvē kokā ligzdiņu,                   sakrusto abu roku pirkstus, izveidojot ligzdiņu,
Un šūpo putna bērniņu.                    šūpo „ligzdiņu”
Ko es protu?
Ar pirkstiem brilles parādu;
Ja gribi – šķēres uztaisu;
Skat, te varens tālskatis,
Te krēsliņš, galds un šūpulis;
Bet figūra vismīļākā
Ir maza, maza sirsniņa.

Ar pirkstiem rāda nosauktās figūras:
„brilles” – abu roku īkšķus savieno ar saliektiem rādītājpirkstiem, izveidojot riņķus, pieliek pie acīm kā brilles;
„šķēres”- labās rokas otrais un trešais pirksts izstiepts, tos vertikāli vienu pret otru kustina, pārējie pirksti pieliekti pie plaukstas;
„tālskatis”- abu roku pirksti saliekti apļveidā, rokas paceļ pie acīm un  skatās caur izveidoto tālskati;
„krēsliņš”- kreisās rokas pirkstus savelk dūrē („sēdeklis”), to piespiež pie atvērtas labās rokas plaukstas („atzveltne”);
„galds”- pirksti saliekti horizontāli pret otras rokas pirkstiem, veidojot galda virsmu;
„šūpulis”- saliek abu roku plaukstas kopā, pašūpo;
„sirsniņa”- kopā saliek abu roku saliektu pirkstu trešās falangas, savieno abu roku īkšķu galus, izveidojot sirsniņas kontūru.

Desmit vīriņi
Desmit vīriņi kopā nāk,           kustina abu roku pirkstus
Čakli darbus darīt sāk:
Divi stumj ratus,                      ar roku kustībām atdarina pieminētās darbības
Divi ķemmē matus,
Divi dzenā mušu,
Divi spēlē tušu,
Divi atver vārtus –
Ciemiņi ja nāktu.

Divi eži
Dipu, dapu, iet pa taku        abas roku plaukstas cieši blakus saliktas,
Divi eži cieši blaku.            „pastaigājas” pa galdu vai grīdu
Ežiem pretī – kas tad tas?
Kukainītis ļoti mazs!             ar pirkstiem parāda „ļoti mazu kukainīti”

Strazda bērni
Strazdam būrītī bērniņi pieci.                 parāda labās rokas izplestus pirkstus
Kā lai tos pabaro? – gudrs tieci!           parausta plecus, kā brīnoties
No rīta līdz vakaram tārpiņus lasa,
Ēst, ēst – strazda bērniņi prasa!             ar abu roku 1.un2.pirkstiem atdarina knābīšus
Strazda bērniņiem balstiņas skaļas,
Strazda bērniņiem mutītes vaļā!

Balle dārzā
Ķirbis, gurķis, pupiņa                   uz pirkstiem „skaita”, balles viesus
Dārzā balli rīkoja:                         uz pirkstgaliem apgriežas sev apkārt
Atnāk tomāts, dillītes,
Zirņi, bietes…un vēl es!               beigās pieliek plaukstu pie krūtīm, norādot

uz sevi

Divi jautri skaitāmpanti

Tomāts, pipars, makarons,             skaita kā skaitāmpantu pirms kādas rotaļas
Paprika un kardamons.
Viens, divi, trīs,
Nu tu esi brīvs!

Ķinķēziņš un Ķēmarausis             skaita kā skaitāmpantu pirms paslēpēm
Cepa varen’ gardu rausi;
Pipars, sāls un rozīne
Tāda bija recepte!
Viens, divi, trīs,
Skrienam slēpties mēs;
Kuru pirmo atradīs,
Tas to rausi apēdīs!