PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

2015.GADA 10. UN 11.APRĪLĪ GULBENĒ, PII „AUSEKLĪTIS”

„SVĒTKI PIRMSKOLĀ” ( I un II daļas, 24 stundas). LEKTORE: B.BRICE

GAIDĀM DALĪBNIEKUS ARĪ NO MADONAS, CESVAINES, LUBĀNAS, ALŪKSNES UN CITIEM NOVADIEM!

Pieteikšanās Gulbenes PII „Auseklītis” pie vadītājas Vijas Pušķes.

Tālrunis:64473241