Par mani

Par mani:

Esmu Baiba Brice, Mg.paed., pirmsskolas mūzikas skolotāja un ORFF pedagoģe. Strādāju Talsu PII „Pīlādzītis” gan pēc klasiskajām pirmsskolas muzikālās audzināšanas metodēm, gan daudzveidīgi izmantoju vācu komponista Karla Orfa radītās metodikas elementus. PII „Pīlādzītis” paspārnē darbojas arī mana ORFF studija.

Mana izglītība:

  • Rīgas pedagoģiskā skola – mūzikas skolotāja;
  • Daugavpils pedagoģiskais institūts – mūzikas pedagoģija;
  • Liepājas pedagoģiskā augstskola – logopēde;
  • Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola – pedagoģijas maģistra grāds;
 • Dalība starptautiskajos ORFF kursos:
 • 2005. – 20016. – meistarklases un kursi pie dažādiem ORFF guru: T.Tjutjuņņikova, M.Pullertitt, T.Jukk, M.Rodina, etc.
 • 2008.-   Igaunija, Peltsamā
 • 2009. – Austrija, Zalcburga – ORFF institūts;
 • 2010. – Somija, World Village – ORFF
 • 2012. – Igaunija, Tallina; B.Haselbahas meistarklase
 • 2012. – Austrija, ORFF forums
 • 2012. – Ungārija, Pomaza
 • 2013. – Igaunija – Peltsamā, Tartu
 • 2013. – Igaunija, Peltsamā
 • 2013. – M.Sarnovskas (Polija) meistarklase
 • 2015. – Čehija, Pilzene
 • 2015. – M.Sarnovskas (Polija) meistarklase
 • 2016. – Somija, Keuru  “World Village – ORFF”
  Izdotās grāmatas:
  “Pirkstiņu rotaļas” (RaKa)
  “Spēlējiet, spēlmanīši” (RaKa)
  “Tipu, tapu, dziesmiņa” (RaKa)
  “Vingrosim ar dziesmiņu!” (RaKa)
  “Rotaļas ar ritmiem” (PMIA)
  “Skaņu pasakas un ritma rotaļas” (Zvaigzne ABC)
  “Es būšu varens muzikants” (Zvaigzne ABC)
  “Mana grāmatiņa. Mūzika” : “Skolotāja grāmata”; “Nošu pielikums”; “Darba burtnīca” (RaKa)
  “Viss sākas ar rotaļu” (RaKa)
  “100 + 1 dziesmiņa” (X)

Kontakti:

baiba.brice@gmail.com