Mūzika „apbalvo” smadzenes

Mūzika „apbalvo” smadzenes 

Mūzika stimulē smadzeņu centrus, kas iesaistīti gandarījuma izjūtas un emociju veicināšanā. Rezultātā mūzikas mācīšanās ir lielisks mentāls instruments, kas var palīdzēt uzlabot pašvērtējumu!

Iemācās patiesi ieklausīties: Bērni, kas mācās mūziku, ne vien labāk atšķir noteiktus toņus, valodas un saklausa cilvēka runu, bet arī iemācās ieklausīties otra sacītajā – tā ir labas komunikācijas pamatprasme.

Labāki sasniegumi skolā: Pētījumos atklāts, ka mūzikas mācīšanās palīdz uzlabot arī lasīšanas un matemātikas prasmes, eksāmenos šajos mācību priekšmetos iegūstot vidēji par 40 punktiem vairāk, salīdzinot ar bērniem, kas nemācās mūziku.

Labākas sociālās prasmes: Izrādās, ka mūzikas mācīšanās veicina arī prasmi darboties komandā un sadarboties ar skolotājiem, turklāt samazina agresijas izpausmes – ir pierādīts, ka skolās ar mūzikas novirzienu bērni mazāk strīdas, ir empātiskāki, daudz retāk aizvaino viens otru.

Palīdz pieaugt: Mūzikas apguve stiprina arī prasmi labāk paust savas idejas, pieņemt kritiku. Uzlabojas loģiskās domāšanas un problēmrisināšanas iemaņas.

Disciplinē: Mūzikas mācīšanās ir saistīta ar disciplīnu – bērnos tiek stiprināta pārliecība, ka iesāktie darbi ir jāpabeidz. Kāda pētījuma statistika – 96 procenti skolu direktoru piekrīt, ka muzikālā izglītība ir starp iemesliem, kas motivē bērnus pildīt mājasdarbus un apmeklēt stundas arī citos mācību priekšmetos.

Raksts pārpublicēts no: www. rigabrain.com