M.Kaziņika grāmata “Ģēniju noslēpumi” – izlasiet!

Citāti no M.Kaziņika grāmatas „Ģēniju noslēpumi”,izd. Jumava, 2012.
•    Īsta mūzika atšķirībā no sadzīves mūzikas izceļas ar to, ka tā ir radoša, tā vēlas augstākajā līmenī sarunāties ar tiem, kas garīgi spēj pacelties līdz šim līmenim. (42 lpp.)
•    Tiklīdz sieviete jūt, ka gaida bērnu, ir pienācis laiks klausīties Mocarta mūziku. Katru dienu! Kad jaunā māmiņa jūt mazuļa pirmās kustības, mūzika jāklausās intensīvāk. Pēdējā mēnesī māmiņa, „konsultējoties” ar bērnu, kas noslēpumainā veidā ļaus to saprast, jāizvēlas viena melodija un šis ieraksts jāņem līdzi uz dzemdību nodaļu. Bērna dzimšanas laikā (brīdī, kad bērns sāk kliegt) vecmāte atskaņos šo ierakstu. (…) Kāpēc tieši Mocarts? Tāpēc, ka uz mūsu planētas tieši Mocartam piemīt absolūta Bērnības atmiņa, viņš ir identisks bērnam, viņa mūzika ir bērna ģenialitātes kvintesence. (60 lpp.)
•    Vērts izlasīt arī 61 lpp.!
•    Mūzikas sacerēšana un spēlēšana mazajam Mocartam bija tikpat dabiska darbība kā citiem bērniem rotaļāšanās. (62 lpp.)
•    Bērnības brīnums ir tas, ka bērns katru dienu katru lietu redz citādi (…),katra lieta, vārds un kustība iegūst bezgalīgu skaitu nozīmju.
•    Mocarta spēja bezgalīgi brīnīties, skatīties uz pasauli ar bērna acīm, ļoti labi parādās viņa mūzikā. Katrs viņa skaņdarbs ir pilnīgi jauns skats uz vienu un to pašu. (64 lpp.)
•    Jaundzimušā ģenialitāte un tās apspiešana – (skat.139 lpp.)
•    Ģeniālie mākslinieki vienlaikus spiesti dzīvot divas pasaulēs: pirmajā, ierobežotajā pasaulē valda konkrēti likumi, kas jāievēro, lai dzīvotu. (dzīvības, veselības, ģimenes un personas komforta nodrošināšana, etc. B.B.) Otrā pasaule, tātad telpa, kas nepakļaujas loģiskai izpratnei, – tā ir pasaule, kas apvieno dižo Kosmosa enerģiju ar to cilvēku enerģiju, kuriem ir ļauts saņemt vispārīgo kosmisko informāciju un transportēt to uz Zemi. Starp pasauli, kas ir ierobežota visos virzienos un pasauli, kurai nav ne augšas un apakšas, nav viegli uzturēt sakarus bez konfliktiem. Ģēniju mērķis – smelt enerģijas no neizmērojamās neierobežotās pasaules un ar to uzturēt ierobežotās pasaules enerģiju. (171 lpp.)
•    Sievietes dižais (dzīves) mērķis uz Zemes ir savienot Zemi un Kosmosu. Sieviete uz mūsu planētas ir Visuma pārstāve. Sieviete ir Mūžības adepts. Dzemdējot bērnu, viņa rada mikrokosmu. Šis mikrokosms ir identisks makrokosmam, tātad Visumam. No Visuma viedokļa, bērna piedzimšana ir process, kas līdzinās Galaktikas piedzimšanai. (203 lpp.)
•    Silti iesaku izlasīt visu grāmatu!