KURSU PROGRAMMAS 2016./2017.

 

Mūzikas, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem 2016.-2017. mācību gadam:

(Par iespējām organizēt kursus pirmsskolas iestādēs, skolās, etc. interesēties pa e-pastu: baiba.brice@gmail.com)

 • „Muzikālā darbība pirmskolas bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās” (Grupu skolotājām; 8 stundas).
 • „K.Orfa pedagoģiskie un metodiskie principi. Elementārā muzicēšana pirmskolā un sākumskolā.” (Mūzikas un grupu skolotājām; 24 stundas = 3 dienas).
 • “Elementārās muzicēšanas laboratorija”(Pirmskolas un mūzikas skolotājiem, 8 stundas).
 • „Elementārās muzicēšanas metodes pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai”. (Mūzikas un grupu skolotājām; 16 stundas= 2 dienas).
 • „Mūzikas klausīšanās metodes pirmskolā”. (Mūzikas un grupu skolotājām; 16 stundas= 2 dienu programma).
 • „Mūzikas klausīšanās pirmskolā: pedagogu kreativitātes iespējas”. (Grupu skolotājām;8 stundas).
 • „Mūzikas klausīšanās un bērnu mākslinieciskā darbība pirmskolā”. (Grupu skolotājām;8 stundas).
 • „Ritma izjūtas attīstīšana pirmskolas vecuma bērniem.” (Mūzikas un grupu skolotājām;8 stundas).
 • „Muzikālā audzināšana jaunākā vecuma bērniem.” (Mūzikas un grupu skolotājām;8 stundas).
 • „Elementārais bērnu orķestris. Partitūru veidošanas principi”. (Mūzikas skolotājiem; 8 stundas).
 • „Sešgadīgo bērnu ritmiski muzikālā darbība” (Mūzikas un grupu skolotājiem; 16 stundas; 2 dienas).
 • „Svētki pirmskolā”. (Mūzikas un grupu skolotājiem; 16 stundas, 2 dienas).
 • “Muzikālās un mākslinieciskās darbības sintēze pirmskolā. Integrētās rotaļnodarbības.” (Grupu un mūzikas skolotājiem;16 stundas = divu dienu programma).
 • “Ritms un kustības pirmskolas vecuma bērnu mūzikas nodarbībās”(Pirmskolas un mūzikas skolotājiem, 8 stundas).
 • “Bērnu muzikālā darbība pirmskolā. Kaimiņvalstu pieredze”(Pedagogu pieredzes apmaiņas grupu ceļojumi uz Igauniju, Lietuvu, etc.; 16 stundas).