KURSU KALENDĀRS 2016.gada FEBRUĀRIS – JŪNIJS

4.02. Rīgā, Biķernieku ielā 4, LPMC:  “Mūzikas klausīšanās veidi un pielietojums pirmsskolā” (Aktīvā un pasīvā klausīšanās; mūzikas klausīšanās saistībā ar citiem mākslas veidiem un bērnu radošā darbība).

6.02. Tukumā, PIITaurenītis” : “Sešgadīgo bērnu ritmiski muzikālā darbība pirmsskolā”.

18.02. Piņķu PIISaimīte“: “Muzikālā audzināšana muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai bērniem līdz trīs gadu vecumam”.

25.02. Auce, PII “Pīlādzītis“: “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās”.

1.-4.03. Smiltenes PII “Pīlādzītis“: “Svētki pirmsskolā”( I un II daļas).

31.03. Rīgā, Biķernieku ielā 4,  LPMC: “Muzicēšana pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā: elementārais orķestris un partitūru veidošana”.

7.-8. 04. Valmiera, PII “Burtiņš“: “Svētki pirmsskolā”( II daļa). “Mūzikas klausīšanās veidi un pielietojums pirmsskolā”(Aktīvā un pasīvā mūzikas klausīšanās; mūzikas klausīšanās saistībā ar citiem mākslas veidiem un bērnu radošā darbība).

14.04. Rīgā, Biķernieku ielā 4, LPMC: “Muzikālā audzināšana agrīnā pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai”.

21.04. Ventspils (norises vieta tiks precizēta): “Muzikālā audzināšana agrīnā pirmsskolas vecuma bērnu muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai”.

28.04. ……(Informācija tiks precizēta)

2. un 3. 06. ……(Informācija tiks precizēta)

7.06. Rīgā, Biķernieku ielā 4, LPMC: “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās”.