KURSU KALENDĀRS 2015.GADA JANVĀRĪ – MARTĀ (sekojiet izmaiņām – kalendārs ik pa laikam tiek papildināts)

6. – 7.01.2015. Smiltenes PII “Pīlādzītis”: “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu rotaļnodarbībās un ikdienā”. Pieteikties pie S.Rudzītes

8. – 9.01. 2015. Valmiera: “Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā” (I un II daļas). Pieteikties pie I.Stiģes

24.01.2015. Rīgas PII “Eglīte”: “Muzikālā audzināšana bērnu (0-3 gv.) muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai”. Pieteikties Rīgas PII “Eglīte” pie metodiķes.

26.01. un 2.02. 2015. Rīgas 220.PII: “Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā” (I daļa; 2 grupas). Pieteikties pie L.Saulietes.

14.02. 2015. Tukums “Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā”(II daļa). Pieteikties pie E.Upmanes

16.02. 2015. Saldus: “Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā “(I daļa). Pieteikties Saldus Izglītības pārvaldē pie I.Rītiņas.

23.02. 2015. Talsi: “Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā”(I daļa). Pieteikties elektroniski pie B.Brices

14.03. 2015. Tukums: “Muzikālā audzināšana bērnu (0-3 gv.) muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai” Pieteikties pie E.Upmanes