KURSU KALENDĀRS: 2014.GADA RUDENS

11.09. plkst. 10.00; Ventspils. Kursus organizē : PII „Saulīte”
„K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā”

12.09. plkst.10.00;  Talsi,  PII „Pīlādzītis”
„K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā”

27.09. plkst. 10.00;  Kuldīga. Kursus organizē: PII „Bitīte”
„Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālās darbības attīstībā ’’

20.10. plkst. 10.00; Talsi, PII “Pīlādzītis”. Pieteikties uz kursiem pie B.Brices.
„K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā – II”

27.-28. 10. plkst. 9.30; Valmiera.Kursus organizē: Kocēnu novada Izglītības pārvalde
„Muzikālā audzināšana bērnu (0- 3 g.v.) muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai”
„Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā”

21.11. plkst.10.00;  Liepāja, PII “Liepiņa”.  Kursus organizē: Vija Blumberga
„K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā”

28.-29.11. plkst. 9.30;  Gulbene. Kursus organizē: Gulbenes 3.PII
„K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā”

PIETEIKŠANĀS DALĪBAI KURSOS – PIE KURSU ORGANIZATORIEM