KURSU KALENDĀRS 2014.GADA JŪNIJĀ

5.jūnijs, OGRE. Programma pirmsskolas mūzikas skolotājām:

  • „Muzikālā audzināšana jaunākā vecuma bērnu (līdz 3 g.v.) intelektuālo un muzikālo spēju attīstīšanai” (A programma, 12 stundas)

9. un 10.jūnijs, VALMIERA. Programmas pirmsskolas grupu un mūzikas skolotājām:

  • „Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā”

(A programma 12 stundu apjomā).

  • „Ritmiski muzikālās darbības integrācija pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās” (A programma 12 stundu apjomā).

12. un 13.jūnijs, OGRE. Programmas pirmsskolas mūzikas skolotājām:

  • „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā” (A programma 12 stundu apjomā).
  • „Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā” (A programma 12 stundu apjomā).

 P.S. Uz minētajiem kursiem var pieteikties pie vietējiem organizatoriem Izglītības pārvaldēs.