KURSI PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJĀM 2015. gada 8.jūnijā RĪGĀ, LPMC

RĪGĀ,

LATVIJAS PAŠVALDĪBU MĀCĪBU CENTRĀ (BIĶERNIEKU IELĀ 4, TĀLRUNIS: 67 551 217 )

KURSI PIRMSSKOLAS UN MŪZIKAS SKOLOTĀJIEM

“Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā” (apliecība par 12 stundām)