KURSI PIRMSSKOLAS MŪZIKAS SKOLOTĀJIEM TALSOS, 2014.12.09.

2014.gada 12.09. plkst. 10.00

PII „Pīlādzītis” Talsos, 1.Maija ielā 28.

aicinām uz pirmsskolas mūzikas skolotāju kursiem

„K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā”

Programmā:

  • Rotaļu loma bērna muzikalitātes attīstīšanā.
  • Elementārā muzicēšana.
  • Tematiskās un integrētās mūzikas nodarbības; tematiskā nodarbība „Ceļojums uz Āfriku”.

 

Lektores L.Sauliete un B.Brice. Maksa par kursiem: 12.00 eiro + PVN Būs iespēja iegādāties jaunu CD ar kursu muzikālajiem materiāliem. Kursu dalībniekiem nepieciešams kustībām piemērots apģērbs un maiņas apavi (var darboties arī ar zeķītēm vai basām kājām). Pieteikties pa tālruni: 26514050 vai e-pastā: baiba.brice@gmail.com