Kursi 2015.gada martā un aprīlī

14.marts, Tukums: „Muzikālā audzināšana agrīnā vecuma bērnu muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai”. Pieteikties pie E.Upmanes

  1. – 20. marts, Preiļi:K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas bērnu muzikālās darbības organizēšanā” (I un II daļas)

30.marts,Rīga, LPMC: „Svētki un to organizēšana pirmskolā” (II daļa:Svētki rudens un ziemas periodā; Tematiskās pēcpusdienas: „Ceļojums uz Āfriku”, „Burtiņa dzimšanas diena”, etc.) Pieteikties LPMC, Biķernieku ielā 4 vai elektroniski lpmc@lpmc.lv

 

10.-14.aprīlis, Gulbene: „Svētku organizēšana pirmskolā” (I un II daļas). Pieteikties pie V.Pušķes

20.aprīlis, Saldus: „Svētku organizēšana pirmskolā”( I daļa, atkārtojums). Pieteikties pie I.Rītiņas.

27.aprīlis, Rīga, LPMC: Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās”. Pieteikties LPMC, Biķernieku ielā 4 vai elektroniski lpmc@lpmc.lv