Kursi 2019. gada oktobrī – decembrī

7. un 14.10. Rīgā, Biķernieku ielā 4., LPMC “Muzikālās darbības organizēšana izglītības iestādē, atbilstoši kompetenču pieejai” 1. un 2.daļa.” (Mērķauditorija: pirmsskolas mūzikas skolotāji, pirmsskolas skolotāji)

Pieteikšanās:

  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv

  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

22.10. Liepājā, Bāriņu ielā 35a, PII “Liepiņa”: “Muzikālās darbības organizēšana izglītības iestādē, atbilstoši kompetenču pieejai”  (2.daļa) (Mērķauditorija: pirmsskolas mūzikas skolotāji, pirmsskolas skolotāji)

4.11. un 21.11.: Rīgā, Biķernieku ielā 4., LPMC “Muzikālās darbības organizēšana izglītības iestādē, atbilstoši kompetenču pieejai” 1. un 2.daļa.” (Mērķauditorija: pirmsskolas mūzikas skolotāji, pirmsskolas skolotāji)

7.11. Rīgā, Biķernieku ielā 4, LPMC: “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā atbilstoši kompetenču pieejai” (Mērķauditorija: pirmsskolas skolotāji, logopēdi)

11.11. Rīgā, Biķernieku ielā 4, LPMC : “Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā, atbilstoši kompetenču pieejai”. II daļa: pavasaris un vasara. (Mērķauditorija: pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotāji)

2.12.Rīgā, LPMC, Biķernieku ielā 4: “Muzikālās darbības integrācija pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās” (Mērķauditorija: pirmsskolas skolotāji)

9.12. Rīgā, LPMC, Biķernieku ielā 4: Mācies valodu ar rotaļu” (Muzikālo rotaļdarbību pielietošana latviešu valodas apguvei pirmskolā) (Mērķauditorija: pirmsskolas skolotāji, kuri strādā ar latviski nerunājošiem bērniem)