Kursi 2017.gada septembrī

14.09. 2017. Dobelē, PII “Spodrītis” pirmsskolas skolotājiem B.Brices kursu programma “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā”. Pieteikšanās pie M.Silovas.

28.09.2017. Liepājā, PII “Liepiņa” B.Brices kursu programma pirmsskolas mūzikas skolotājiem “Mūzikas klausīšanās aktīvās formas – kustības, mākslinieciskā darbība, elementārā muzicēšana”. Pieteikšanās pie V.Blumbergas.