KURSI 2016.GADA JŪNIJĀ

1.06.plkst.9.00 Babītes PII “Saimīte”; programma “Jaunākā vecuma bērnu muzikālā darbība”

2.-3.06. Valmiera, PII “Burtiņš”; programmas: “Mūzikas klausīšanās bērnudārzā II daļa”

“Svētki pirmsskolā – rudens, ziema”

7.06. Rīga, Latvijas pašvaldību mācību centrs; programma “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļlnodarbībās.”

9.-10.06. Saldus, PII “Pasaciņa”; programma “Mūzikas klausīšanās pirmsskolā. I daļa” (divas grupas).

Jaunā programma “Mūzikas klausīšanās pirmsskolā” ietver teoriju un praktiskās darbības moduļus par aktīvās mūzikas klausīšanās veidiem un metodēm. (mūzika un mākslinieciskā darbība; mūzika un kustība; mūzika un elementārā muzicēšana; mūzika un bērnu radošums, etc.)

  • Dalībniekiem uz kursiem jāņem līdzi lielās zīmēšanas lapas (akvareļu papīrs), akvareļu krāsas, flomāsteri, vaska krītiņi, vaskadrāna.