Jaunas pirkstiņrotaļas

PEĻU PANTIŅI MAZIEM PIRKSTIŅIEM (B.Brice)
Lietus
Pieci pelēni pa lodziņu skatījās,    paceļ labās rokas izvērstus pirkstus,
                                                      mazliet pakustina tos
Pieci pelēni runājās:
Paskat, laukā lietus līst!               skandējot kustina paceltu īkšķi
Tagad nevar tālu klīst!                 kustina paceltu rādītājpirkstu
Labāk paliec mājās!                     kustina paceltu vidējo pirkstu
Tad būs sausas kājas!                   kustina paceltu Zeltnesi
Pelēniņš vismazākais noteica tā:   paceļ mazo pirkstiņu
Lietussargu izvilkšu,                    kustina paceltu mazo pirkstiņu
Un pa lauku staigāšu!                   abas rokas paceļ virs galvas un izveido jumtiņu
•    Šo pirkstu rotaļu var spēlēt arī ar pirkstu lellītēm – nepieciešamas piecas lelles – „pelēni” un kokteiļu lietussardziņš (no papīra).

Peles vāra putru
•    Skandējot pakustina nosauktos bērna pirkstiņus. 2-4 g.v. bērni paši cenšas atrast un parādīt nosauktos pirkstus.
Piecas peles atskrēja, gardu putru vārīja:     kustina paceltus labās rokas pirkstus
Šī kūra uguntiņu,                                       kustina tikai īkšķi
Šī nesa ūdentiņu,                                       kustina tikai rādītājpirkstu
Šī putru maisīja,                                        kustina tikai garo pirkstu
Šī sāli kaisīja.                                            kustina tikai zeltnesi
Pelīte vismazākā – uz putriņu viskārākā:  am, am, am!               paceļ mazo pirkstiņu,
imitē ēšanas kustības

Pelēni
Aliņā, kur tumšs ir viss,
Dzīvo peļukiņi trīs:
Pirmais danco, otrais dzied,
Trešais naski ciemos iet.
•    Skandējot skaitāmo pantu, zem mazuļa jaciņas pabāž plaukstu un ar pirkstiem viegli dipina pa muguriņu. Beigās pakutina bērna kakliņu, padusītes vai pēdiņas.

Skripu – skrapu, pelīte
Klusi, klusi, pele nāk,     skandē, ar pirkstiem viegli pieskaroties mazuļa mugurai
Kripatiņas meklēt sāk;
Meklē tur, un meklē te –     viegli pakutina padusēs
Skripu, skrapu, pelīte!        sasit bērna plaukstiņas

Pele meklē speķīti
Maza, maza pelīte
Meklē gardu speķīti;
Meklē te un meklē tur –
Neatrod tā it nekur!
•    Skandējot skaitāmo pantu, ar pirkstiem tipina pa bērna ķermeni. „Meklē” vienā, tad otrā padusē, mazo viegli pakutinot. Izrunājot pēdējos vārdus, izpleš plati mazuļa rokas.