Articles Posted in the " Kursi mūzikas skolotājiem " Category

 • Kursi pirmsskolas un mūzikas skolotājiem Talsos (jaunākā programma)

  Kursi pirmsskolas un mūzikas skolotājiem Talsos (jaunākā programma)

  TALSU PII “PĪLĀDZĪTIS” 7.OKTOBRĪ PLKST. 9.30 Kursu tēma: „Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai.” Programmā:  ORFF metodikas pamatprincipi. ORFF metodikas elementu pielietojums pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.  Rotaļu loma bērna muzikalitātes attīstīšanā: praktikums.  Elementārā muzicēšana un kreativitātes attīstīšana: praktikums. Pieteikšanās elektroniski: baiba.brice@gmail.com


 • Kursi pirmsskolas un mūzikas skolotājiem: 2015.gada augusts, septembris

  Kursi pirmsskolas un mūzikas skolotājiem: 2015.gada augusts, septembris

  20.08. Rīgā, LPMC: “Elementārās muzicēšanas metodes pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālo un kreatīvo spēju attīstīšanai”. Pieteikšanās Latvijas Pašvaldību mācību centrā: tālrunis 675512117, Rīga, Biķernieku ielā 4. 21.08. Saldus PII “Pasaciņa”: “Svētki pirmsskolā”(II daļa). Pieteikšanās Saldus Izglītības pārvaldē. 24.08.  Ventspilī: “Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā” Pieteikšanās Ventspils Izglītības […]


 • PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

  2015.GADA 10. UN 11.APRĪLĪ GULBENĒ, PII „AUSEKLĪTIS” „SVĒTKI PIRMSKOLĀ” ( I un II daļas, 24 stundas). LEKTORE: B.BRICE GAIDĀM DALĪBNIEKUS ARĪ NO MADONAS, CESVAINES, LUBĀNAS, ALŪKSNES UN CITIEM NOVADIEM! Pieteikšanās Gulbenes PII „Auseklītis” pie vadītājas Vijas Pušķes. Tālrunis:64473241


 • Kursi 2015.gada martā un aprīlī

  Kursi 2015.gada martā un aprīlī

  14.marts, Tukums: „Muzikālā audzināšana agrīnā vecuma bērnu muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai”. Pieteikties pie E.Upmanes – 20. marts, Preiļi: „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas bērnu muzikālās darbības organizēšanā” (I un II daļas) 30.marts,Rīga, LPMC: „Svētki un to organizēšana pirmskolā” (II daļa:Svētki rudens un ziemas periodā; Tematiskās pēcpusdienas: „Ceļojums uz Āfriku”, „Burtiņa dzimšanas […]


 • KURSU KALENDĀRS 2015.GADA JANVĀRĪ – MARTĀ (sekojiet izmaiņām – kalendārs ik pa laikam tiek papildināts)

  KURSU KALENDĀRS 2015.GADA JANVĀRĪ – MARTĀ (sekojiet izmaiņām – kalendārs ik pa laikam tiek papildināts)

  6. – 7.01.2015. Smiltenes PII “Pīlādzītis”: “Muzikālā darbība pirmsskolas vecuma bērnu rotaļnodarbībās un ikdienā”. Pieteikties pie S.Rudzītes 8. – 9.01. 2015. Valmiera: “Svētku un tematisko pēcpusdienu organizēšana pirmsskolā” (I un II daļas). Pieteikties pie I.Stiģes 24.01.2015. Rīgas PII “Eglīte”: “Muzikālā audzināšana bērnu (0-3 gv.) muzikālo un intelektuālo spēju attīstīšanai”. Pieteikties Rīgas PII “Eglīte” pie metodiķes. […]


 • KURSU KALENDĀRS: 2014.GADA RUDENS

  KURSU KALENDĀRS: 2014.GADA RUDENS

  11.09. plkst. 10.00; Ventspils. Kursus organizē : PII „Saulīte” „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā” 12.09. plkst.10.00;  Talsi,  PII „Pīlādzītis” „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā” 27.09. plkst. 10.00;  Kuldīga. Kursus organizē: PII „Bitīte” „Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu […]


 • KURSI PIRMSSKOLAS MŪZIKAS SKOLOTĀJIEM TALSOS, 2014.12.09.

  KURSI PIRMSSKOLAS MŪZIKAS SKOLOTĀJIEM TALSOS, 2014.12.09.

  2014.gada 12.09. plkst. 10.00 PII „Pīlādzītis” Talsos, 1.Maija ielā 28. aicinām uz pirmsskolas mūzikas skolotāju kursiem „K.Orfa metodikas elementu izmantošanas aspekti pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšanā” Programmā: Rotaļu loma bērna muzikalitātes attīstīšanā. Elementārā muzicēšana. Tematiskās un integrētās mūzikas nodarbības; tematiskā nodarbība „Ceļojums uz Āfriku”.   Lektores L.Sauliete un B.Brice. Maksa par kursiem: […]


 • PAR KURSIEM NOVADOS

  PAR KURSIEM NOVADOS

  Daudzi no jums e-pastā uzdod jautājumus par to, kur un kad notiks nākamie kursi mūzikas vai pirmsskolas skolotājām. Pati kursus organizēju tikai savā novadā. Citviet kursus vadu pēc uzaicinājuma – tā kā manu kursu programmas ir IZM apstiprinātas, tad esmu tiesīga izsniegt atbilstīgas apliecības par kursiem jebkurā Latvijas novadā. Tā mūzikas un pirmsskolas skolotājas un […]


 • KURSU KALENDĀRS 2014.GADA JŪNIJĀ

  KURSU KALENDĀRS 2014.GADA JŪNIJĀ

  5.jūnijs, OGRE. Programma pirmsskolas mūzikas skolotājām: „Muzikālā audzināšana jaunākā vecuma bērnu (līdz 3 g.v.) intelektuālo un muzikālo spēju attīstīšanai” (A programma, 12 stundas) 9. un 10.jūnijs, VALMIERA. Programmas pirmsskolas grupu un mūzikas skolotājām: „Ritma rotaļu un muzikālās darbības loma bērnu runas un intelektuālajā attīstībā” (A programma 12 stundu apjomā). „Ritmiski muzikālās darbības integrācija pirmsskolas vecuma […]