Articles Posted in the " g2 " Category

 • Pirkstiņu rotaļas

  Krājums paredzēts pirmsskolas, sākumskolas skolotājiem, logopēdiem, vecākiem un citiem interesentiem. Krājumā ietverts pirkstiņu rotaļu un ritma runas vingrinājumu apkopojums, kas noder gan mazuļiem agrīnā vecumā, gan pirmsskolas vecuma bērnu runas attīstīšanai un smalkās motorikas kustību traucējumu novēršanai. Pirkstiņu rotaļas noderēs arī jaunāko klašu skolēniem, vingrinot un atpūtinot pirkstus pirms un pēc rakstu darbiem. Rotaļu teksta […]


 • Mana grāmatiņa

  Darba burtnīcas saturs ir veidots, balstoties uz „Integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem” projektu un MK  izdotajiem „Noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. Tas pēctecīgi turpina sēriju „Mana grāmatiņa”, kas domāta darbam pirmsskolas izglītības iestādēs. Mūzikas darba burtnīcā apkopoti uzdevumi, kas palīdz bērniem iepazīt mūzikas pamatus. Autore izmanto bērnu vidē sastopamās skaņas, rotaļlietas, dabas objektus un […] • Viss sākas ar rotaļu

  Grāmata iecerēta kā metodiskais palīgs mūzikas pedagogiem pirmsskolas muzikālās audzināšanas procesā. Tajā iekļautas sadaļas par mūzikas klausīšanos, elementāro muzicēšanu, ritma rotaļām, artikulatīvajām pasakām, eksperimentiem ar trokšņiem un skaņām, etc. Grāmatas otrajā daļā rodamas daudzveidīgas rotaļas, dziesmas un notis interesantai bērnu muzikālajai darbībai.


 • Tipu tapu dziesmiņa

  Pazīstamā Talsu pirmsskolas izglītības iestāžu “Pīlādzītis” un “Sapnītis” mūzikas skolotāja piedāvā unikālu un ikdienas darbā “Mazuļu skolā” pārbaudītu darba materiālu, kas domāts 2 līdz 3 gadu vecu bērnu muzikālajai izglītībai. Grāmatu ievada vecuma grupas raksturojums, teorētisks metožu skaidrojums un padomi vecākiem. Tālāk seko rotaļas, skandēšanas un muzikālie vingrinājumi. Autore pārliecinoši parāda un pierāda, ka muzikālas […]


 • Spēlējiet, spēlmanīši

  “Spēlējiet spēlmanīši” ir grāmata, kas palīdzēs ievadīt bērnus skaņu pasaulē – iepazīt mūzikas instrumentus, saklausīt to skanējumu un spēlēt orķestrī. Grāmatā sniegti padomi, kā pašam izgatavot neparastus skaņu rīkus. Pielikumā ir autores skaņu pasakas, dažādas dziesmas un skaņdarbi, kas pedagogam atvieglos darbu, organizējot bērnu orķestri mūzikas nodarbībās.


 • Vingrosim ar dziesmiņu

  Grāmatā ietverti vispārattīstošie vingrojumi, dziesmas un rotaļas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem. Lai bērniem būtu interesantāk darboties, tie apkopoti 26 tematos, piemēram, „Es pats”, „Mākonis un lietutiņš”, „Sniegs”, „Auto”, „Lauku sētā”. Nodarbības papildina draiskošanās rotaļu un dziesmu pielikums. Visus vingrojumus un rotaļas savā ikdienas darbā izmanto arī grāmatas autores. Dziesmas ir piemērotas mazuļu muzikālajai […]